В професионалните кухни локалната смукателна вентилация се състои най-общо от смукателни кухненски чадъри (оборудвани с маслоуловителни филтри), въздуховоди и вентилатор.

Смукателна вентилация цели да отвежда (аспирира) навън дима и наситените с мазнини изпарения, образувани по време на готвене. Те съдържат запалими остатъци, които могат да станат причина за пожар, който бързо да се разпространи в сградата и да доведе катастрофални последици.

Качествената аспирационна система извежда всмукания въздух чрез въздуховодна тръба извън кухнята, като по този начин въздухът в помещението се поддържа чист и в постоянно движение.

Точно затова професионалното почистване на аспирационната система е жизненоважно за поддържане на ефективността и безопасността на кухненската среда. Освен това, почистването на кухненската аспирация спомага за предотвратяване на пожари и подобрява качеството на въздуха.

Ежедневното почистване на професионалната кухня е от съществено значение, но понякога е нужна и допълнителна помощ от специалисти, особено когато се отнася до труднодостъпни места.

Точно тогава на помощ идват професионалистите, а именно фирмите за професионално почистване като Cleaning Innovations. Те ще ви помогнат да поддържате средата чиста, безопасна и с изключително добра хигиена.

Cleaning Innovations предлага както цялостно почистване на кухненска аспирация, така и:

Периодичното професионално почистване на кухненската аспирация, въздуховодите и филтрите е необходимо, за да спазвате и разпоредбите по безопасност.

От Cleaning Innovations разполагаме с иновативни технологии и уреди за почистване на тръби и въздуховоди, които осигуряват дълбокото почистване.

Дълбокото промишлено почистване на кухнята не само ви помага да спазвате изискванията, но и значително намалява риска от пожар. Понякога се случват инциденти, но нашата фирма за почистване на аспирация е способна да се справи и в извънредни ситуации.

След извършеното почистване, Cleaning Innovations изготвя подробен доклад и протокол, който се връчва на клиента.

Професионалното почистване на аспирационни системи е комплексен процес, който изисква специализирано оборудване и квалифицирани специалисти. Поддръжката на тези системи не само подобрява ефективността им, но и гарантира безопасността на работната среда.

Екипът ни осигурява видеоинспекция, измерване на нивото на замърсяване във въздуховодите, почистване със специализирани препарати и машини, както и издаване на сертификат за покрити норми.

Можете да се възползвате и от нашите абонаментни предложения.

За безплатна консултация и оглед се свържете с нас на тел. 0888 12 11 40.