ПОЧИСТВАНЕ НА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ

Чистото оборудване е задължителен елемент във всяка кухня, като ви носи и много предимства, които могат да бъдат постигнати чрез редовно почистване – намалени разходи, по-дълъг живот на кухненското оборудване, по-малко злополуки в кухнята, по-безопасна работна среда.

Cleaning Innovations предлага почистване на кухненско оборудване, като използва иновативна технология и е на разположение за еднократно и абонаментно почистване.

Екипът ни осигурява видеоинспекция, измерване на нивото на замърсяване във въздуха, почистване със специализирани препарати и машини и издаване на сертификат за покрити норми.