ПОЧИСТВАНЕ НА ЧАДЪРИ

Мазнината се наслоявa върху различни елементи от вентилационната система. Нека приемем, че чадърите са „ входа“ на всяка една вентилационна система. Наслояването на мазнина върху този елемент винаги е най- голямо и неслучайно най-честата причина за запалване са неподдържаните чадъри и филтри.

Почистването и поддръжката на чадърите във вашата кухня е от решаващо значение за контрола на дима и предотвратяването на пожари.  То трябва да се извършва редовно на планирани интервали от опитни професионалисти.

Cleaning Innovations предлага цялостно професионално почистване на чадъри и въздуховоди над чадъри, като използва иновативна технология и е на разположение за еднократно и абонаментно почистване.

Екипът ни осигурява видеоинспекция, измерване на нивото на замърсяване във въздуха, почистване със специализирани препарати и машини и издаване на сертификат за покрити норми.

Освен опасността от пожар, греста е причина и за други потенциално опасни рискове, тъй като генерира замърсяване и разпространението на болести, плесени, гъбички и бактерии, които могат да ни разболеят.

С редовно почистване на чадърите и цялостна поддръжка на вентилационната система, заедно ще решим и други проблеми, като:

  • Течове от чадърите
  • Запазване на добър търговски вид
  • Лоша миризма на наслоена мазнина
  • Сигурност и приятна работна среда за вашия персонал

Цялостното почистване на вентилационната система и поддръжката след това е гаранцията за здраве, сигурност и безопасност.