ПОЧИСТВАНЕ НА ПИТИ И ФИЛТРИ ЧРЕЗ УЛТРАЗВУК

Филтрите на вентилационната система представляват „бариерата“ срещу мазнините. Представете си окосмяването в нашите носове. Необходимо е да поддържаме тази бариера, като я почистваме правилно.
За съжаление, почистването на филтрите не може да се случи ръчно, тъй като мазнината се натрупва във вътрешността им и тя трябва да бъде премахната чрез ултразвук.

Оставете тази задача на нас и нашите ултразвукови вани. Cleaning Innovations предлага професионално машинно почистване на пити и филтри чрез ултразвук без необходимост от разглобяване, без амортизация и деформация на филтрите.

Използваме иновативна технология и сме на разположение за еднократно и абонаментно почистване.

Почистване на филтри чрез ултразвук

почистване с ултразвук

За ултразвука

Ултразвукът е звук с честота, по-голяма от горната граница на човешкия слух. Някои от функциите на ултразвука /sonic system/ се прилагат за почистване на материали.

почистване на вентилация чрез ултразвук

Звукови вълни

Звуковите вълни, излъчвани от преобразувателите, се разпространяват в разтвора, а химическият продукт- в
резервоара. По този начин се произвежда редуващо се високо и ниско налягане в разтвора.

Почистане на филтри чрез ултразвук

Микроскопични балончета

Образуват се милиони микроскопични балончета, които се разширяват в етапа на ниското налягане.
Този процес е познат като кавитация – “образуване на кухини”.

почистване на филтри чрез ултразвук

Почистващи четки

Балончетата експлодират в етапа на високото налягане и изпускат огромно количество енергия. Тези “експлозии” играят ролята на малки почистващи четки. Те работят във всички посоки, атакувайки повърхността и нахлувайки във всички кухини и отвори.

Почистването ще бъде извършено когато вие не работите, за да предпазим въздуховодите ви, докато трае процесът по почистване.

Редовното почистване на питите спомага за подобряване на въздушния поток, екстракцията и ефективността на вашите филтри, като така гарантира, че вашата аспирационна система работи, така както е проектирана и удължава нейния живот. Също така намалява риска от възпламеняване при готвене.

Екипът ни осигурява видеоинспекция, измерване на нивото на замърсяване във въздуха, почистване със специализирани препарати и машини и издаване на сертификат за покрити норми.

За ваше удобство, услугите, които извършваме, са след работно време.

Цялостното почистване на вентилационната система и поддръжката след това е гаранцията за здраве, сигурност и безопасност.