ПОЧИСТВАНЕ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ БОКСОВЕ

Вентилационният бокс и двигателят са сърцето на вентилационната система. Редовната поддръжка на този елемент от системата е изключително важна, за да може тя да ви служи без да създава проблеми и главоболия за вашия бизнес.
При липса на почистване, естествено, основният проблем е висок риск от пожар, блокиране на двигателя, течове и миризми, което предполага прекъсване на работния процес, за да бъдат отстранени проблемите.

От Cleaning Innovations предлагаме регулярна инспекция и планувани почиствания на вентилационните боксовете и въздуховодите в годишен аспект, без да се ангажирате с този проблем.
Осигуряваме също ревизиране на бокса и отстраняване на технически проблеми при необходимост.

Екипът ни осигурява видеоинспекция, измерване на нивото на замърсяване във въздуха, почистване със специализирани препарати и машини и издаване на сертификат за покрити норми.

Цялостното почистване на вентилационната система и поддръжката след това е гаранцията за здраве, сигурност и безопасност.