ПОЧИСТВАНЕ НА ПЕЩИ

Добре поддържаният комин помага да защитим ресторанта ви от дим и други газове, които могат да бъдат опасни за вашето здраве. Редовното почистване не само помага за намаляване на риска от пожари, но също така гарантира, че вашата камина или барбекю функционират по най-добрия възможен начин.

Cleaning Innovations предлага почистване на комини, като използва иновативна технология и е на разположение за еднократно и абонаментно почистване.

Екипът ни осигурява видеоинспекция, измерване на нивото на замърсяване във въздуха, почистване със специализирани препарати и машини и издаване на сертификат за покрити норми.

Цялостното почистване на вентилационната система и поддръжката след това е гаранцията за здраве, сигурност и безопасност.