В тази статия ще разгледаме значението на почистването на аспирация в професионалните кухни и ползите, които носи.

Каква е ролята на аспирационната система в професионалните кухни?

Професионалните кухни представляват интензивна работа среда, където ежедневно хранителни продукти биват обработвани и готвени. Тези процеси са свързани с отделянето на горещ въздух, пара, мазнини и затова средата им трябва да бъде строго контролирана.

Вентилацията в кухните на заведения, хотели и други професионални кухненски помещения е изключително важна от гледна точка на комфорта на персонала, но също така и за осигуряването на безопасна работна среда.

Основната задача на кухненската вентилационна система е да премахне топлината и отделените мазнини, генерирани при готвенето.

Освен това използването на газово оборудване за готвене води до генерирането на въглероден оксид в процеса на горене, а оборудването за почистване и стерилизиране на съдовете и варене образува пара. Тези вторични продукти биват своевременно отстранявани именно с помощта на аспирацията.

Освен всичко това вентилационната система осигурява достатъчно чист и студен въздух. Газовете, генерирани при процесите на изгаряне, биват ефективно отстранени от работната среда и изведени на открито.

Неслучайно кухненските аспирационни системи са задължителни в професионалните кухни и са въведени като законово изискване.

Защо почистването на аспирацията в професионалните кухни е толкова важно?

Лесно е да забравите, че аспирационната система се замърсява. Това, че не виждате нещо, обаче, не означава, че то не съществува. Всъщност липсата на грижи може дори да стане опасна.

Колко често чуваме за възникнал пожар в някой от любимите ни ресторанти? Истината е, че ако обърнем внимание на този проблем, ще останем изненадани.

Истинската причина за случващото се крие в натрупването на опасни, мазни наслоявания във въздуховодите, вентилационният бокс и най-често в чадърите. Тази наслоявания са много лесно запалими и са основната причина за пожари в ресторантите. 

Периодичното почистване на аспирационната система предотвратява всички възможни рискове.

Почистване на аспирация |Cleaning Innovations

 

Кои са ползите от редовното почистване на кухненската аспирация ?

  1. Подобряване на качеството на въздуха: Чистата вентилационна система осигурява по-добро качество на въздуха в кухнята, като премахва изпаренията и замърсяванията.
  2. Предотвратяване на пожари: Редовното почистване на кухненската аспирация намалява риска от пожари, като премахва натрупаните мазнини, които са основната причина за пожар.
  3. Защита на оборудването: Чистата вентилационна система предпазва въздуховодите, чадърите, питите от натрупване на мазнини и прах, което може да доведе до намаляване на ефективността на оборудването и до възникването на повреди.
  4. Спазване на хигиенните стандарти: Редовното почистване на аспирацията е основен елемент от хигиената и здравословните стандарти в професионалните кухни. Това е необходимо за осигуряване на безопасни условия за готвене и сервиране на храна.
  5. Спестяване на енергия: Редовното почистване на вентилационната система може да помогне за поддържане на ефективността на оборудването, което в крайна сметка води до по-ниски разходи за енергия.

В заключение, почистването на аспирацията е от съществено значение за поддържането на високи стандарти на хигиена, безопасност и ефективност в професионалните кухни. Редовната поддръжка на тези системи не само осигурява безопасна работна среда, но и подобрява качеството на приготвяните ястия и продължителността на живота на кухненските уреди.

Cleaning Innovations е фирма за почистване на аспирации с над 10 години опит в областта, като за целта използваме подходящата апаратура и иновативна технология.

Ето какви услуги предлагаме:

Екипът ни осигурява видеоинспекция, измерване на нивото на замърсяване във въздуховодите, почистване със специализирани препарати и машини, както и издаване на сертификат за покрити норми.

Можете да се възползвате и от нашите абонаментни предложения

За безплатна консултация и оглед се свържете с нас на тел. 0888 12 11 40.