ПРОМОЦИИ НА АБОНАМЕНТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТРИ

Фил­т­ри­те на аспи­ра­то­ра са най-важ­ният еле­мен­т, който оси­гу­ря­ва за­щи­та на аспи­ра­цион­на­та сис­те­ма от нас­лоя­ва­не­ на кух­нен­с­ки маз­ни­ни.

Почистването на филтрите обаче не може да се случи ръчно, тъй като мазнината се натрупва във вътрешността им и трябва да бъде премахната чрез ултразвук.

Оставете тази задача на нас и нашите ултразвукови вани. Cleaning Innovations предлага професионално машинно почистване на филтри на кухненски аспирации чрез ултразвук без необходимост от разглобяване, без амортизация и деформация.

В периода 24.04-30.06 можете да се възползвате и от специалните ни промоционални предложения за абонаменти:

АБОНАМЕНТ 1

Почистване на филтри с ултразвук (2 пъти месечно)- взимане, почистване и връщане в рамките на работния ден на промоционална цена от 140 лв. / без ДДС

АБОНАМЕНТ 2

Почистване на филтри (2 пъти/ месечно) – взимане/ почистване и връщане в рамките на работния ден + Почистване на чадъри ( 1 път месечно) на промоционална цена от 610 лв. / без ДДС

Процесът на извършване на услугите се състои в следните стъпки:

1. Де­мон­ти­ра­не на фил­т­ри от мяс­то и взе­ма­не – след приключване на работните процеси в кухнята
2. Из­ми­ва­не чрез ултразвук
3. По­чис­т­ва­не с па­рос­т­руйка
4. Връ­ща­не на филтрите преди стартиране на работните процеси в кухнята

Екипът ни осигурява видеоинспекция, измерване на нивото на замърсяване във въздуха, почистване със специализирани препарати и машини и издаване на сертификат за покрити норми.

За ваше удобство, услугите, които извършваме, са след работно време.

За повече информация се свържете с нас на тел. 0888 12 11 40.

Край на промоцията

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)